سری MGX19 یک موتور بدون گیربکس سنکرون مغناطیس دائم با فلکه کششی در وسط موتور است که برای دست‌یابی به حداقل وزن و ابعاد و برای ظرفیت‌های تا kg 630، با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و قطر فلکه کششی mm 120 تا mm 160 و بار استاتیک قابل تحمل kg 2000 طراحی شده است. موتورهای سری MGX19 نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است. اهرم آزادسازی دستی ترمز باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

باراستاتیک حداکثر kg 2000
گشتاور خروجی حداکثر Nm 95،S5،۳۰۰%ED
دورموتور حداکثر ۳۲۰
قطرفلکه کششی diam. 120 – 160 mm
ترمز Nm 150 × ۲
جرم kg 78

Synchronous gearless machine with permanent magnets and central sheave that, designed to get the max. compactness and lightness, is available for loads up to 630 kg, 2:1, with traction sheaves’ diameters 120-160 mm and static load  ۲٫۰۰۰ kg. The MGX19 machine grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin. Levers for manual Brake release  are sold separately.

Static Load up to 2000 kg
Torque Moment up to 95 Nm, S5, 300%ED
RPM up to 320
Pulleys diam. 120 – 160 mm
Brake ۲×۱۵۰ Nm
Weight ۷۸ kg

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید