موتور بدون گیربکس سری MGF51 با قطر فلکه کششی ۴۰۰mm و بار استاتیک قابل تحمل ۲۵۰۰kg برای ظرفیت‌های تا ۱۰۰۰kg با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و سرعت‌های تا ۲m/s قابل ارائه است. این مدل برای نصب هم در آسانسورهای نو و هم در آسانسورهای موجود مناسب بوده، به خوبی می‌تواند جایگزین گیربکس شود و امکان نوسازی آسانسورهای با ظرفیت‌های تا ۴۸۰kg (با سیستم طناب‌بندی ۱:۱) یا ۱۰۰۰kg (با سیستم طناب‌بندی ۲:۱) را با حفظ سیستم طناب‌بندی قبلی و استفاده مجدد از طناب‌ها (در صورت سالم بودن آن‌ها) فراهم آورد. به این منظور از یک شاسی بلند به همراه فلکه فاصله‌انداز (در صورت وجود فاصله ۵۴۰mm تا ۹۹۰mm بین طناب‌های فولادی) یا یک شاسی کوتاه بدون فلکه فاصله‌انداز (هر دو حالت همراه با لاستیک لرزه‌گیر و حفاظ طناب‌ها) استفاده می‌شود.

باراستاتیک حداکثر kg 2500
گشتاور خروجی حداکثر Nm 650،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۲۴۰
قطرفلکه کششی mm 400
ترمز Nm 700 × ۲
جرم kg 300

The MGF51 gearless machine, with a traction sheave of 400mm and static load of 2500 kg, reaches a load of 1000 kg 2:1 with speed up to 2,5 m/s, both in the new and in the existing installation. It allows therefore to modernize installations for Loads up to 480 kg in 1:1 or 1000 kg in 2:1 by replacing the installed gearbox perfectly – respecting in this way the existing roping system and re-using the traction ropes – using a high bedframe with deflection pulley and a ropes distance from 540 a 990 mm, or a low bedframe without deflection pulley, both with rubber buffers and ropes protection.

Static Load up to 2500 kg
Torque Moment up to 650 Nm, S5, 40% ED
RPM up to 240
Pulleys diam. 400 mm
Brake ۲×۷۰۰ Nm
Weight ۳۰۰ kg

 

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید