موتور بدون گیربکس سری MGV25 با مدل‌های .۲ ، .۳ و .۵ برای ظرفیت‌های تا ۱۰۰۰kg با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و قطر فلکه کششی تا ۳۲۰mm طراحی شده است. قرارگیری فلکه کششی در لبه موتور امکان قرار دادن طناب‌های فولادی و انجام هر گونه عملیات نگه‌داری را به آسانی فراهم می‌آورد. موتورهای سری MGV25 نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است. در صورت درخواست اهرم آزادسازی دستی ترمز قابل ارائه است.

 

باراستاتیک حداکثر kg 3400
گشتاور خروجی حداکثر Nm 590،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۴۰۰
قطرفلکه کششی diam. 210 – 320 mm
ترمز حداکثر Nm 600 × ۲
جرم حداکثر kg 240

ُThe range of MGV25 gearless machines, with the versions .2, .3 and .5, is available for loads up to 1000 kg, 2:1 with sheave diameter up to 320 mm. The potruding sheave (cantilever) allows an easy insertion of the ropes and facilitates any possible maintenance. The range of MGV25 machines grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin. Levers for manual Brake release are supplied upon request.

Static Load up to 3400 kg
Torque Moment up to 590 Nm, S5, 40%ED
RPM up to 400
Pulleys diam. 210 – 320 mm
Brake up to 2×600 Nm
Weight up to 240 kg

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید