سری MG200 یک موتور بدون گیربکس سنکرون مغناطیس دائم با فلکه کششی در وسط موتور است که برای دست‌یابی به حداقل وزن و ابعاد و برای ظرفیت‌های تا ۶۳۰kg، با سیستم طناب‌بندی ۲:۱، سرعت ۱,۶m/s و قطر فلکه کششی تا ۲۱۰mm طراحی شده است. موتورهای سری MG200 نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است. اهرم آزادسازی دستی ترمز باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

باراستاتیک حداکثر kg 1600
گشتاور خروجی حداکثر Nm 200،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۳۸۳
قطرفلکه کششی diam. 160 – 210 mm
ترمز ۲×۲۸۰ Nm
جرم ۹۸ kg

Synchronous gearless machine with permanent magnets and central sheave that, designed to get the max. compactness and lightness, is available for loads up to 630 kg, 2:1, 1,6 m/s with diameter up to 210 mm. The MG200 machine grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin. Levers for manual Brake release are sold separately.

Static Load up to 1600 kg
Torque Moment up to 200 Nm, S5, 40%ED
RPM up to 383
Pulleys diam. 160 – 210 mm
Brake ۲×۲۸۰ Nm
Weight ۹۸ kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید