موتور بدون گیربکس سری MG34S با مدل‌های .۴ و .۶ برای ظرفیت‌های تا kg 2000 با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و قطر فلکه کششی تا mm 320 طراحی شده است. قرارگیری فلکه کششی در لبه موتور امکان قرار دادن طناب‌های فولادی و انجام هر گونه عملیات نگه‌داری را به آسانی فراهم می‌آورد. موتورهای سری MG34S نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است. در صورت درخواست اهرم آزادسازی دستی ترمز قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 5500
گشتاور خروجی حداکثر Nm 1100،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۳۶۰
قطرفلکه کششی diam. 240 – 320 mm
ترمز ۲×۷۵۰ Nm and 2×950 Nm
جرم حداکثر kg 445

The range of MG34S gearless machines, with the versions .4 and .6, is available for loads up to 2000 kg, 2:1 with sheave diameter up to 320 mm. The potruding sheave (cantilever) allows an easy insertion of the ropes and facilitates any possible maintenance. The range of MG34S machines grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin. Levers for manual Brake release are supplied upon request.

Static Load up to 5500 kg
Torque Moment up to 1100 Nm, S5, 40%ED
RPM up to 360
Pulleys diam. 240 – 320 mm
Brake ۲×۷۵۰ Nm and 2×950 Nm
Weight up to 445 kg

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید