موتور بدون گیربکس سری MG300 با مدل‌های .۴ و .۶ برای ظرفیت‌های تا kg 2000 با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و قطر فلکه کششی تا mm 400 طراحی شده است. قرارگیری فلکه کششی در لبه موتور امکان قرار دادن طناب‌های فولادی و انجام هر گونه عملیات نگه‌داری را به آسانی فراهم می‌آورد. موتورهای سری MG300 نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است. در صورت درخواست اهرم آزادسازی دستی ترمز قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 5500
گشتاور خروجی حداکثر Nm 1500،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۲۸۶
قطرفلکه کششی mm 400
ترمز ۲×۷۵۰ Nm and 2×1200 Nm
جرم حداکثر kg 520

The range of MG300 gearless machines, with the versions .4 and .6, is available for loads up to 2000 kg, 2:1 with sheave diameter up to 400 mm. The potruding sheave (cantilever) allows an easy insertion of the ropes and facilitates any possible maintenance. The range of MG300 machines grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin. Levers for manual Brake release are supplied upon request.

Static Load up to 5500 kg
Torque Moment up to 1500 Nm, S5, 40%ED
RPM up to 286
Pulleys diam. 400 mm
Brake ۲×۷۵۰ Nm and 2×1200 Nm
Weight up to 520 kg

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید