موتور بدون گیربکس سری MDD با مدل‌های ۳۵ و ۷۰ برای ظرفیت‌های تا kg 1600 با سیستم طناب‌بندی ۲:۱ و قطر فلکه کششی mm 400 طراحی شده است. موتورهای سری MDD نرمی حرکت و حداکثر امکان تنظیم درایو را تضمین می‌کند. سیستم ترمز موتور در انطباق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ برای وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با درب باز (UCM) است.

باراستاتیک حداکثر kg 4000
گشتاور خروجی حداکثر Nm 1100،S5،۴۰%ED
دورموتور حداکثر ۱۵۳
قطرفلکه کششی mm 400
ترمز ۲ x 1350 Nm
جرم حداکثر kg 470

The range of MDD gearless machines, with the versions 35 and 70 is available for loads up to 1600 kg, 2:1 with sheave diameter of 400 mm. The range of MDD machines grants both a smoothness of operation and the max. facility in regulating the main Inverter, and the Brake system is in accordance with the norm EN-81-1:1998+A3:2009 as device against the uncontrolled movement of the open door cabin.

Static Load up to 4000 kg
Torque Moment up to 1100 Nm, S5, 40%ED
RPM up to 153
Pulleys diam. 400 mm
Brake ۲ x 1350 Nm
Weight up to 470 kg

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید