دارای گیربکس‌هایی با بار استاتیک قابل تحمل  ۷۰۰۰kg، برای ظرفیت‌های تا ۱۸۰۰kg در سرعت۱,۶m/s بوده، با یا بدون یاتاقان کمکی و همراه با ترمز فلکه کششی قابل ارائه است. نسبت‌های تبدیل گیربکس و قطرهای فلکه کششی متنوع باعث شده تا سری M98 هر نوع نیازی را چه در آسانسورهای نو و چه در آسانسورهای موجود برآورده کند. سری M98 هم‌چنین با شفت بلند، شاسی مخصوص و قابل تغییر مطابق با شرایط نصب به همراه حفاظ‌های ضروری قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 7000
نسبت تبدیل گیربکس ۱/۶۵ – ۱/۵۲ – ۱/۴۷ – ۱/۳۷ – ۲/۴۹ – ۴/۵۷
حجم روغن گیربکس ۹ لیتر
جرم گیربکس حداکثر kg 402

Range of gearboxes with static load of 7000 kg. for loads up to 1800 kg. 1.6 m/s – available with or without outer support (M98H) – with optional brake on the slow shaft. The different combinations of ratios and sheave diameters make the range of M98 able to cover every possible lift company requirements, both in the new and the existing installation. It is also available with extended shaft and bedframe, customizable according to the type of installation and with protections that meet the current norms.

Static Load up to 7000 kg
Ratio ۱/۶۵ – ۱/۵۲ – ۱/۴۷ – ۱/۳۷ – ۲/۴۹ – ۴/۵۷
Oil capacity ۹ L
Gear weight up to 402 kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید