موتور M73 مونتاناری ایتالیا دارای گیربکس‌هایی با بار استاتیک قابل تحمل از kg 2000 تا kg 3200 ، برای ظرفیت‌های تا kg 480 در سرعت ۱m/s بوده، با یا بدون یاتاقان کمکی و همراه با ترمز فلکه کششی قابل ارائه است. نسبت‌های تبدیل گیربکس و قطرهای فلکه کششی متنوع باعث شده تا سری M73 هر نوع نیازی را چه در آسانسورهای نو و چه در آسانسورهای موجود برآورده کند. سری M73 هم‌چنین با شفت بلند، شاسی مخصوص و قابل تغییر مطابق با شرایط نصب به همراه حفاظ‌های ضروری قابل ارائه است.

باراستاتیک M73 حداکثر kg 2000، M73H حداکثر kg 2700 و M73S حداکثر kg 3200
نسبت تبدیل گیربکس ۱/۷۵ – ۱/۶۰ – ۱/۵۲ – ۱/۴۶ – ۱/۳۷ – ۲/۵۵ – ۲/۳۷
حجم روغن گیربکس ۲,۸ لیتر
جرم گیربکس  kg 120 حداکثر

Range of gearboxes with static load variable from 2000 to 3200 kg. for loads up to 630 kg. 1 m/s – available with or without outer support – with optional brake on the slow shaft (Brake version). The different combination of ratios and sheave diameters make the range of M75 able to cover every possible lift company requirements, both in the new and the existing installations. It is also available with extended shaft (AL version) and bedframe, customizable according to the type of installation and with protections that meet with the current norms.

Static Load up to 2000 kg
Ratio ۱/۷۵ – ۱/۶۰ – ۱/۵۲ – ۱/۴۶ – ۱/۳۷ – ۲/۵۵ – ۲/۳۷
Oil capacity ۲,۸ L
Gear weight up to 120 kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید