دارای گیربکس‌هایی با بار استاتیک قابل تحمل ۳۲۰۰kg تا ۴۰۰۰kg، برای ظرفیت‌های تا ۸۰۰kg در سرعت ۱m/s بوده، با یا بدون یاتاقان کمکی و همراه با ترمز فلکه کششی قابل ارائه است. نسبت‌های تبدیل گیربکس و قطرهای فلکه کششی متنوع باعث شده تا سری M83 هر نوع نیازی را چه در آسانسورهای نو و چه در آسانسورهای موجود برآورده کند. سری M83 هم‌چنین با شفت بلند، شاسی مخصوص و قابل تغییر مطابق با شرایط نصب به همراه حفاظ‌های ضروری قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 4000
نسبت تبدیل گیربکس ۱/۶۹ – ۱/۶۰ – ۱/۵۳ – ۱ – ۵۰ – ۱/۴۳ – ۱/۳۹ – ۱/۳۷ – ۲/۷۰ – ۲/۵۰ – ۲/۴۱
حجمروغنگیربکس ۴,۵ لیتر
جرمگیربکس حداکثر kg 181

Range of gearboxes with static load variable from 3200 to 4000 kg. for loads up to 800 kg. 1 m/s – available with or without outer support – with optional brake on the slow shaft (Brake version). The different combination of ratios and sheave diameters make the range of M83 able to cover every possible lift company requirements, both in the new and the existing installations. It is also available with extended shaft (AL version) and bedframe, customizable according to the type of installation and with protections that meet the current norms.

Static Load up to 4000 kg
Ratio ۱/۶۹ – ۱/۶۰ – ۱/۵۳ – ۱ – ۵۰ – ۱/۴۳ – ۱/۳۹ – ۱/۳۷ – ۲/۷۰ – ۲/۵۰ – ۲/۴۱
Oil capacity ۴,۵ L
Gear weight up to 181 kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید