دارای گیربکس‌هایی با بار استاتیک قابل تحمل ۵۰۰۰kg، برای ظرفیت‌های تا ۱۰۰۰kg در سرعت۱,۶m/s بوده، با یا بدون یاتاقان کمکی و همراه با ترمز فلکه کششی قابل ارائه است. نسبت‌های تبدیل گیربکس و قطرهای فلکه کششی متنوع باعث شده تا سری M93 هر نوع نیازی را چه در آسانسورهای نو و چه در آسانسورهای موجود برآورده کند. سری M93 هم‌چنین با شفت بلند، شاسی مخصوص و قابل تغییر مطابق با شرایط نصب به همراه حفاظ‌های ضروری قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 5000
نسبت تبدیل گیربکس ۱/۶۲ – ۱/۴۳ – ۱/۳۹ – ۲/۴۹ – ۳/۴۷ – ۴/۵۱
حجمروغنگیربکس ۷,۵ لیتر
جرمگیربکس kg 320

Range of gearboxes with static load of 5000 kg. for loads up to 1000 kg. 1.6 m/s – available with or without outer support (M95) – with optional brake on the slow shaft (Brake version). The different combinations of ratios and sheave diameters make the range of M93 able to cover every possible lift company requirements, both in the new and the existing installation. It is also available with extended shaft (AL version) and bedframe, customizable according to the type of installation and with protections that meet the current norms.

Static Load up to 5000 kg
Ratio ۱/۶۲ – ۱/۴۳ – ۱/۳۹ – ۲/۴۹ – ۳/۴۷ – ۴/۵۱
Oil capacity ۷,۵ L
Gear weight ۳۲۰ kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید