آسانسور سعید، نماینده رسمی آلبرتو ساسی ایتالیا و اسپانیا در ایران

مناسب برای نصب تا ۱۶۰۰ کیلوگرم در سیستم نصب ۱:۱ و تا ۳۰۰۰ کیلوگرم در سیستم نصب ۲:۱ با سرعت کابین تا ۱.۶ متر در ثانیه است. ابعاد کم با استاتیک لود بالا (۶۰۰۰ کیلوگرم) و بدون بلبرینگ بیرونی (شفت ایزواستاتیک). در صورت درخواست می تواند با ترمز ایمنی در شفت آهنی مجهز کرد. شرکت آسانسور سعید نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات آلبرتو ساسی در ایران میباشد.

Category:

​​​​​​Modern gearbox on bearings with oil for life thanks to a special high viscosiy synthetic oil. Suitable for installation up to ۱۶۰۰ kg roping 1:1 and 3000 kg roping 2:1 and cabin speed up to 1.6 m/sCompact dimensions featuring a significant static load (6000 kg) without outboard bearing (isostatic shaft). On request it can be equipped with safety brake on the slow shaft.

  • Static load max [kg​]: ۶۰۰۰
  • Ratio: 1/65 – ۱/۴​۸ – ۱/۳۹ – ۲/۵۳ – ۲/۳۹
  • Duty load [kg]: 1600 kg roping 1/1, 3000 kg roping 2/1
  • Roping: 1/1 – 2/1
  • Traction pulley speed [m/sec]: 0,28 – ۳,۸۶
  • Speed control: AC2 – VVVF
  • Powers range 4/16 [kW SYNC]: 6,0 – 20,6
  • Powers range VF [kW SYNC]: 5,9 – 25
  • Moment of inertia J with VF motor​​: Kgm2 ۰,۰۵۰
  • Lubricated for life

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید