Sassi Spain Geared

Sassi Spain S38/S38-S

Sassi S38/S38-S شرکت فای مسا، Faymesa در سال ۱۹۸۵ به عنوان تولید کننده آسانسور تاسیس گردید. در طول سال های بعد، این شرکت به دلیل کیفیت بالا در تولید موتور گیربکس های آسانسور همراه با خدمات پس از فروشی که رضایتمندی مشتریان را به همراه داشت بازار اسپانیا را در دست میگیرد و به موازات آن صادرات محصولات خود عمدتا به اروپا و خاورمیانه را آغاز میکند. در سال ۲۰۰۰ گروه هلدینگ ساسی کارخانه را خریداری میکند و نهایتا در سال ۲۰۱۰ با توجه به رعایت کلیه استاندارهای ساسی ایتالیا به نام ساسی اسپانیا تغییر نام میدهد. آسانسور سعید ( اس ال سی) نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش آلبرتو ساسی اسپانیا در ایران می باشد.

Sassi Spain S48/S48-S

شرکت فای مسا، Faymesa در سال ۱۹۸۵ به عنوان تولید کننده آسانسور تاسیس گردید. در طول سال های بعد، این شرکت به دلیل کیفیت بالا در تولید موتور گیربکس های آسانسور همراه با خدمات پس از فروشی که رضایتمندی مشتریان را به همراه داشت بازار اسپانیا را در دست میگیرد و به موازات آن صادرات محصولات خود عمدتا به اروپا و خاورمیانه را آغاز میکند. در سال ۲۰۰۰ گروه هلدینگ ساسی کارخانه را خریداری میکند و نهایتا در سال ۲۰۱۰ با توجه به رعایت کلیه استاندارهای ساسی ایتالیا به نام ساسی اسپانیا تغییر نام میدهد. آسانسور سعید ( اس ال سی) نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش موتور گیربکس S58 آلبرتو ساسی اسپانیا در ایران می باشد.

Alberto Sassi Spain S58

شرکت فای مسا، Faymesa در سال ۱۹۸۵ به عنوان تولید کننده آسانسور تاسیس گردید. در طول سال های بعد، این شرکت به دلیل کیفیت بالا در تولید موتور گیربکس های آسانسور همراه با خدمات پس از فروشی که رضایتمندی مشتریان را به همراه داشت بازار اسپانیا را در دست میگیرد و به موازات آن صادرات محصولات خود عمدتا به اروپا و خاورمیانه را آغاز میکند. در سال ۲۰۰۰ گروه هلدینگ ساسی کارخانه را خریداری میکند و نهایتا در سال ۲۰۱۰ با توجه به رعایت کلیه استاندارهای ساسی ایتالیا به نام ساسی اسپانیا تغییر نام میدهد. آسانسور سعید ( اس ال سی) نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش موتور گیربکس S58 آلبرتو ساسی اسپانیا در ایران می باشد.


error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید