گاورنرهای سری RQ دارای فلکه به قطر mm 200، mm 250 و mm 300 و دارای شیار تست بوده، در انواع یک‌جهته و دوجهته ارائه می‌شود. ویژگی بارز این محصول تطبیق‌پذیری فوق‌العاده آن است. این مدل دارای انواع پیکربندی و متعلقات از جمله تحریک از راه دور (مناسب برای MRL)، اینکودر، وسیله ضد خزش و انواع پایه و حفاظ است، که امکان نصب آن را در هر نوع سیستم نصب، چه هیدرولیک و چه کششی، و با سرعت اسمی حداکثر m/s 60/2 فراهم می‌آورد. به‌ویژه این گاورنر در صورتی که مجهز به وسیله ضد خزش باشد، می‌تواند به عنوان وسیله ایمنی جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین با تحریک ترمز ایمنی مطابق با الزامات استاندارد EN 81-1:1998+A3:2009 و ویرایش جدید استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ استفاده شود.

قطرفلکه mm 200، mm 250، mm 300
سرعت اسمی حداکثر۱.۶ متر بر ثانیه

The range of RQ Speed Governors, with dia. of 200, 250 and 300 mm, one-way or bidirectional and test groove included, is distinguished by its extraordinary versatility. It includes in fact a large number of configurations and accessories such as remote control, encoder, anti-creep device, different base and protections, which allow the use in every type of installation, both hydraulic and rope, with nominal speed up to 2,60 m/s. In particular, the speed governor complete of anti-creeping can be used as device for the uncontrolled movement of the cabin and drive the Safety Gears according to the Norms EN 81-1/2:1998+A3:2009.

Diameter ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۳۰۰ mm
Nominal Speed up to 2.5 m/s
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید