گاورنرهای جان لیفت CL- 08

اور اسپید گاورنرهای دو طرفه محصول جدید جان لیفت، منطبق بر با بالاترین استانداردهای اروپا CEو با طراحی خاص و زیبا برای پروژه های مسکونی، تجاری و پرتردد موجود با ریموت کنترل برای پروژه های روملس با ضریب اطمینان بالا. آسانسور سعید نماینده انحصاری محصولات جان لیفت در ایران.

Category:

CANLIFT Bi-directional Overspeed Governor

Product Features

Type:

· without coil
· A3 (unintended car movement “UCM”),
· UZ (Remote Control type for machine-room-less elevators)
· A3 + UZ (unintended car movement “UCM” and Remote Control “RC” together)
Diameter: ۲۰۰ mm, 250 mm, 300 mm
Pulley Diameter: Ø ۲۰۰ mm / Nominal Speed Range: ۰٫۲۰ m/s – 1.60 m/s
Pulley Diameter: Ø ۲۵۰ mm / Nominal Speed Range: ۰٫۵۰ m/s – 2.00 m/s
Pulley Diameter: Ø ۳۰۰ mm / Nominal Speed Range: ۰٫۸۰ m/s – 2.50 m/s
Voltage: ۲۴ VDC, 190 VDC
Tension Pulley: Springed, Weigthed
Rope Diameter: ۶ mm – 8 mm

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید