نمایندگی کمیسن

آسانسور سعید نمایندگی رسمی و انحصاری کمیسن KMISEN در ایران

Binocular Stereo Vision System

برخلاف سنسورهای پرده ای و نقطه ای متداول که تنها محدود به شناسایی مانع در سطوح ۲ بعدی و یا تک نقطه ای میشوند، تکنولوژی منحصر به فرد بی اس وی می تواند با استفاده از دوربین تصویری استریو و تجزیه و تحلیل ویدیوی دریافتی، با الگوریتمی پیچیده و منحصر به فرد به شناسایی و جداسازی موانع از پس زمینه ویدئو پرداخته و منطقه بی مانند ایمن ۳ بعدی را فراهم سازد و در زمانی کوتاه به راحتی نصب میشود.

آسانسور سعید نماینده انحصاری کمیسن در ایران.

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید

آسانسور سعید هیچ شعبه ای ندارد

آسانسور سعید هیچ شعبه ای ندارد