سنسور در سه بعدی BSV (جدید)

Binocular Stereo Vision System

برخلاف سنسورهای پرده ای و نقطه ای متداول که تنها محدود به شناسایی مانع در سطوح ۲ بعدی و یا تک نقطه ای میشوند، تکنولوژی منحصر به فرد بی اس وی می تواند با استفاده از دوربین تصویری استریو و تجزیه و تحلیل ویدیوی دریافتی، با الگوریتمی پیچیده و منحصر به فرد به شناسایی و جداسازی موانع از پس زمینه ویدئو پرداخته و منطقه بی مانند ایمن ۳ بعدی را فراهم سازد.

 

 

 

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید